Kategoriler
Talep Örnekleri

Hastane Evrak Talep Dilekçesi

Hastane Evrak Talep Dilekçesi

…………………………………. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

İlgili Hasta :  ………………………….

Müdafii :  Av…………………………

Konu :  İlgili hastanın hastane mevcudunda bulunan tüm kayıt ve dosya   bilgi ve içeriğinin onaylı suretlerinin vekaleten tarafıma verilmesi   talebidir.

Açıklamalar :

Müvekkili olduğum yukarıda isim ve TC kimlik numarası yazılı hastanın 2016 yılında mahkeme kararı kapsamında hastanenize tedavi amacıyla yatışı bulunmaktadır. Bu kapsam da Adana …. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/…. E. Sayılı ve Adana ….. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/………. E. Sayılı dosyalarında görülmekte olan ve müvekkilimin sanık olarak yargılandığı ilgili dosyalara savunmaya esas alınmak üzere hastaneniz bünyesinde bulunan müvekkilimle ilgili tüm bilgi ve belgelerin onaylı bir suretinin tarafıma verilmesini hastaneniz başhekimliğimden saygılarımla arz ve talep ederim. 22.10.2018

Ek :

Vekaletname onaylı sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.