Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi

Kazanç Kaybı Nedir?

Kazanç kaybı kişinin süregelen yaşamında kazandığı geliri elde edememesi durumudur. Ör; kişinin darp edilmesi sonucu 1 ay hastanede kalması 1 aylık gelir kaybı demektir.

Kazanç kaybı durumu kişilerin işini yapmasına engel bir durum oluşması ile ortaya çıkar. Ör; ticari araç sahibi birinin kaza sebebiyle iş yapamaması sonucu kazanç kaybı oluşur. Aşağıda bu konu hakkında örnek dava dilekçesi mevcuttur.

Ticari Araç Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

T. KONUSU : Kazanç kaybı, taşıt masrafı ve eksik ödenen rayiç

bedelin tazminine yönelik BELİRSİZ ALACAK

DAVASI olup …… plakalı aracın trafik kayıtları

üzerine tedbir konulması talebidir.

DAVA DEĞERİ : 2.000,00 TL (Harca esas değerdir. Uzman bilirkişiler tarafından tam ve kesin olarak belirlendiği anda

arttırılmak üzere -fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak

kaydıyla şimdilik)

AÇIKLAMALAR

I- KAZA:

…. günü saat 02.25 sıralarında; İstanbul ili, …. ilçesi,…..D100 …. Yanyol Metrobüs Durağı civarında, davalının sevk ve idaresinde bulunan ….. plakalı Fiat marka araç, sağ ön kısmı ile müvekkilin sahibi ve sürücüsü olduğu …. plakalı Ford marka yol yardım aracının sağ arka kısımlarına çarparak, davacının aracının savrularak ters yöne dönmesine ve ağır hasarlanarak PERT olmasına sebep olmuştur.

II- DAVALI KUSURLUDUR.

Söz konusu kaza sonrasında davalı yaralanmış, olay yerine trafik ekipleri intikal etmiştir. Trafik polisleri tarafından tutulan trafik kazası tespit tutanağına göre kazanın oluşumunda davalı, %100 kusurludur. Zira; ….Trafik Denetleme büro Amirliğince tutulan Trafik Kazası Tespit Tutanağında “Bu kazanın oluşumunda sürücü ….’ın 2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’nun Madde 52/b (Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak) ve Madde :56/c (Araçlar arasındaki mesafe: Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar.) maddelerini ihlal ettiğinden kusurlu olduğu kaza yeri incelemesi ve yapılan sürücü görüşmeleri neticesinde anlaşılmıştır”, denilmektedir(Ek-1 Kaza tespit tutanağı).

Kaza sonrası tutulan alkol muayene raporlarında; davacı ….,00 promil ile alkolsüz çıkmış, kazaya sebebiyet veren davalı sürücü ve işleten …. ın ise 1,97 promil alkollü olduğu anlaşılmıştır (EK-2).

III- DAVACININ ZARARI:

a- Müvekkil ….. içerisinde motorlu kara taşıtlarının jant, akü, tekerlek ayar ve balansı dahil lastik alım-satım ve tamiri işiyle iştigal etmektedir. Kaza sebebiyle pert olan araç, yol yardım aracıdır (ruhsatında da bu maksatla kullanılan bir taşıt olduğu yazmaktadır)(Ek-3). Binek, kamyon, kamyonet, iş makinaları gibi araçların akü, jant, lastik vb sorunları oluştuğundayerinde müdahalesinde kullanılmakta olup aracın içerisinde tamiratta kullanılan teknik ekipman mevcuttur.

Davalının kusuru nedeniyle müvekkil, aylardır yol yardım hizmeti verememiştir. Müvekkil kazanç kaybına uğramıştır. Müvekkile ait yol yardım aracının günlük cirosu en az 1.000,00.TL-1.500,00.TL arasında değişmektedir. Müvekkilin kazanç kaybının hesabı , emsal kazanç araştırması neticesinde alınacak bilirkişi raporu ile hesaplanacaktır.

b- Davacı, işbu dava konusu olan pert araçtan aynı zamanda işe gidip gelirken binek aracı olarak da faydalanmaktadır. Kaza sebebiyle önceleri taksi kullanmaktayken -mecburen- 02.11.2020 tarihinde 1996 model ikinci el, Renault clio bir binek aracı almak zorunda kalmıştır (Ek-4). ….Plakalı araca ait ruhsat), (Taksiciler odasından davacının evi ile işyeri arasındaki gidiş dönüş taksi ücretleri sorularak müvekkilin binek aracı kaybına ilişkinmaruz kaldığı zarar tespit edilerek bu bedele de hükmedilmelidir.

c- Müvekkil, ….Sgortadan pert bedeli olarak 19.01.2021 tarihinde …..TL tahsil etmiştir(Ek-5). Ancak tahsil edilen bu rakam,aracın gerçek rayiç değeri değildir. Aynı nitelik ve vasıflardaki bir araç 120.000,00-150.000,00.TL civarındadır. Bu sebeple davacı, henüz yol yardım aracı satın alamamıştır. Müvekkilime …. sigorta tarafından yapılan ödeme rayiç bedelin tamamını karşılamamıştır. Gerçek rayiç bedel ödenmediğinden müvekkilin zararı tam olarak giderilmemiştir. Bu sebeple davalı yan, kazayla kullanılmaz hale gelen müvekkilime ait aracın rayicinin bakiyesini ödemek zorundadır.

IV- MADDİ TAZMİNAT İSTEĞİ:

Davamız 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre “belirsiz alacak davası”olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman bilirkişiden alınacak rapora göre belirlenecek maddi tazminat tutarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra, hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz (Harca esas değer 2.000 TL.dir.)

V- Açıklanan sebeplerle müvekkilin kazanç kaybı ve taşıt zararının tahsiline karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 S.K., Karayolları Trafik Yönetmeliği, BK,HMK sair

mevzuat

DELİLLER : Trafik kayıtları, vergi dairesi kayıtları, ticari defterler, Kaza

tespit tutanağı, Alkol raporları, hastane kayıtları, vergi levhası,

Aracın hasar durumunu gösteren fotoğraflar, Sigorta şirketi

ekspertiz raporu, araç satış belgesi, yol yardım fotoğraf ve

görüntüleri, …Sigorta kayıtları, aracın trafikten silinme

kaydı, ibraname, … plakalı binek aracının ruhsatı,

emsal ücret araştırması, Tanık, Bilirkişi incelemesi, YEMİN,

hukuken geçerli her tür delil(Davalının sunacağı delillere karşı

delil sunma hakkımız saklıdır).

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve resen dikkat edilecek nedenlerle; kazaya sebebiyet veren aracın üçüncü kişilere devir ve temlikini önlemek amacıyla trafik kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, Uzman bilirkişiler tarafından tam ve kesin olarak belirlendiği anda arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2.000,00 TL ( belirsiz alacak davası)nin kaza tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim. 01.02.2021

DAVACI VEKİLİ

Av. F*** K***

EKLER :

1- Kaza tespit tutanağı,

2-Alkol raporları,

3-Araç ruhsatı,

4-Binek aracı ruhsatı,

5-… Sigortanın ödeme belgesi,

6- Aracın hasar durumunu gösteren fotoğraflar,

7-Sigorta şirketi ekspertiz raporu,

8- Yol yardım fotoları,

9-Aracın trafikten silinme kaydı,

10- Vergi levhası,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.