Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

Mehir Senedi Sözleşme Örneği

Mehir Senedi Sözleşme Örneği

MEHRİ MÜECCEL NİTELİĞİNDE MEHİR SENEDİDİR.

MEHİR VEREN EŞ /
HİBE EDEN ERKEK : …………….

MEHİR KABUL EDEN EŞ/
HİBEYİ KABUL EDEN
KADIN : ………

KARARLAŞTIRILAN MEHİRİN MİKTAR, CİNS VE DEĞERİ
200 gr 22 ayar altın (1 gr karşılığı 135,00 TL olmak üzere 200 gr karşılığı 27.000,00 TL)

HİBE EDEN AÇIKLAMALARINDA:
1. Rukiye …… ile evlenmemiz sebebiyle yukarıda miktar, cins ve değeri kararlaştırılan eşyayı ileride geri dönmemek koşulu ile evli kaldığımız süre içerisinde kendisine hibe edeceğim.
2. Hibeyi kabul eden eşim Rukiye ……, kendisine hibe ettiğim bu eşya üzerinde malik sıfatı ile ancak tek başına tasarruf edeceği hallerde eşi olarak bana sözlü veya yazılı haber – bilgi vermek koşulu ile dilediği gibi tasarrufta bulunabilir – kullanabilir.
3. Tasarruf konusunda kendisi dilediği gibi serbesttir. Hibe ettiğim eşim haklı bir sebep olmaksızın beni terk eder ise yukarıda miktar, cins ve değeri kararlaştırılan eşyayı bana geri iade etme mecburiyetindedir.
4. Haklı sebeple terk eder veya anlaşmalı olarak ayrılır isek kararlaştırılan eşyaları henüz hibe etmemiş isem yine de hibe edeceğim. Bu durumda da söz konusu eşyalar üzerinde hiçbir hak ve alakam olmayacaktır. Söz konusu eşyalar üzerinde birlikte tasarruf etmemiz veya eşimin benim rızamı alarak tek başına tasarruf etmesi ve eşyaların artık eşimin tasarrufundan çıkması halinde hiçbir şekilde geri iade yükümlülüğü yoktur.
5. Yukarıda miktar, cins ve değeri kararlaştırılan eşya üzerinde, eşimin beni haksız yere terk etmesi haricinde evli kaldığımız süre içerisinde ve dışında hiç bir hak ve alakam olmayacaktır. Bu eşyalar artık hibe edilene ait olacaktır.
6. Hibe edilen işbu malları kendi adına kayıt ettirebilir, banka nezdinde saklayabilir veya dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu konularda rıza ve muvafakatim bulunduğunu şahitler huzurunda kabul ve ikrar ederim. 25.01.2017

HİBEYİ KABUL EDEN AÇIKLAMALARINDA:
1. Hibe eden eşimin yukarıda belirttiği beyanlarına aynen iştirak ediyorum ve bu beyanlarını aynen kabul ediyorum. Yukarıda miktar, cins ve değeri kararlaştırılan eşyanın tarafıma hibe edilmesini kabul ediyorum.
2. Hibe edilen eşyalar üzerinde tek başıma tasarrufta bulunmam gerekeceği hallerde hibe eden eşime durumu yazılı veya sözlü olarak bildireceğimi kabul ediyorum.
3. Yukarıda miktar, cins ve değeri kararlaştırılan eşyayı eşimi haksız yere terk etmem halinde geri iade edeceğim. Adı geçen geçen malları evli kaldığımız süre içerisinde kabul edeceğim. Beyanlarımı ben de şahitler huzurunda kabul beyan ve ikrar eylerim. 25.01.2017

İki suret olarak şahitler huzurunda imzalanan iş bu mehir senedi taraflarca ayrı ayrı teslim alınmıştır.

MEHİR VEREN EŞ /                                                         MEHİR KABUL EDEN EŞ/
HİBE EDEN ERKEK                                                        HİBEYİ KABUL EDEN
İSMAİL …………..                                                            KADIN RUKİYE ……….

 

       ŞAHİT                                      ŞAHİT                               ŞAHİT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.