Kategoriler
İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi

………….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : …../…..

ALACAKLI :

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ :

ADRES :

BORÇLU :

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ :

ADRESİ :

DAVA DEĞERİ :

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU : İstifa beyanımıza ilişkindir.

Müdürlüğünüzün …/… E. Sayılı dosyasında, borçlu … … vekili olarak vekaletimiz bulunmakta olup müvekkilimizle yaşanan bazı durumlar sebebiyle vekalet görevimizi yerine getirme olanağı kalmadığından dosyadaki vekillik görevimizden çekildiğimizi beyan ederiz.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her tebligat kendisine yapılmış sayılacağından, müvekkilimizin vekaletnamesinde bildirdiği, aşağıda gösterilen adresine istifa dilekçemizin tebliğ edilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/ …/ …

Saygılarımızla.

Av. … …

Ek: ….-TL’lik posta pulu ekte sunulmuştur.

MÜVEKKİL ADRESİ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.