Kategoriler
Çek Konulu Dilekçeler

Çek İptali Dava Dilekçesi

Çek İptali Dava Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız. DAVA KONUSU : ZAYİİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ OLAYLAR : Keşidecisi ………………, lehdarı …………….olan 20.000,00 TL miktarlı, 20.08.2014 keşide tarihli, Denizbank …………… Şubesinin ………………… numaralı çek hamiline kaydı ile müvekkile verilmiştir. Bu çek müvekkilin çantasında saklı iken, 27.06.2014 tarihinde tüm aramalara […]