Kategoriler
Talep Örnekleri

Delillerin Toplanması Talebi

Delillerin Toplanması Talebi ANKARA . İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO :  DAVACI: M*** G*** ADRES:  VEKİLİ: Av.  ADRES:  DAVALI:  ADRESİ:  KONU : Dava dilekçemizde belirttiğimiz delillerimizin toplanmasına ilişkindir. AÇIKLAMALAR : Dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz delillerimizin toplanması için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına karar verilmesini talep ederiz.  DELİLLER : Her türlü delil. HUKUKİ SEBEPLER : HMK ve ilgili […]