Kategoriler
Feragat Dilekçesi

İstinaf Feragat Dilekçesi

İstinaf Feragat Dilekçesi KÜÇÜKÇEKMECE 3 AiLE MAHKEMESi SAYIN HAKiMLiĞiNE Dosya no: 2017/……e Huzurunuzda derdest Yukarıda esas numarası yazılı dosyada , 08/02/2017 tarihli celsede dosyaya karara çıkmıştır. Bu bağlamda, Gerekçeli kararın şahsıma huzurda tebliğini talep ediyorum. İstinaf yoluna başvurmuyorum.İstinaf yoluna başvuru hakkımdan feragat ediyorum. Kesinleşme şerhini havi Gerekçeli karar sureti ile, Nüfüs müdürlüklerine yazılacak müzekkerelerin elden […]