Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi   İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DOSYA ESAS NO: 2013/601   Yukarıda dosya numarası yazılı dosyada açtığımız işçi alacağı davasından feragat ediyoruz. Feragatimizin kabulü ile davanın feragat nedeniyle REDDİNE karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. 07.02.2022 DAVACI VEKİLİ AV. *** ***

Kategoriler
Feragat Dilekçesi

İstinaf Feragat Dilekçesi

İstinaf Feragat Dilekçesi KÜÇÜKÇEKMECE 3 AiLE MAHKEMESi SAYIN HAKiMLiĞiNE Dosya no: 2017/……e Huzurunuzda derdest Yukarıda esas numarası yazılı dosyada , 08/02/2017 tarihli celsede dosyaya karara çıkmıştır. Bu bağlamda, Gerekçeli kararın şahsıma huzurda tebliğini talep ediyorum. İstinaf yoluna başvurmuyorum.İstinaf yoluna başvuru hakkımdan feragat ediyorum. Kesinleşme şerhini havi Gerekçeli karar sureti ile, Nüfüs müdürlüklerine yazılacak müzekkerelerin elden […]

Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2015/1239 Esas DAVACI : VEKİLİ : KONU :Davadan feragat talebimiz hakkında AÇIKLAMALAR: Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkillerimiz ……., Sadece Davalı …… karşı açmış olduğumuz maddi-manevi tazminat davasından kendi özgür iradesi ile feragat etmiştir. Bu nedenle Davalı ………….den olan maddi ve […]

Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ……. HUKUK DAİRESİNE DOSYA NO :20… / … Esas 20../…. Karar BEYANDA BULUNAN DAVALI-KARŞI DAVACI :…………… VEKİLİ :Av. ………………….. KONU :Temyiz kanun yoluna başvurma hakkından feragat ettiğimizi bildirmekle beraber kararın kesinleşmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Dairenizin 20……./…….. Esas…………../…….. Karar Sayılı ilamı ………………2021 tarihinde tarafımıza […]