Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi Eskişehir PTT Genel Müdürlüğüne 07.07.2022 Eskişehir İli …………………….. mahallesinde dağıtıcı olarak görev yapmakta olan …………………… sicil numaralı ………………………… üstte belirtilen (4002625151144514542) barkod numaralı tebligatı üzerinde tebliğ tarihi yazmadığı gibi tebliğ alanın imzasını da almamaktadır, Ayrıca tebligat borçlunun yakınına yapılmasına rağmen barkod sorgu sistemine bizzat tebliğ olarak kayıt yapılmıştır. Bu nedenle tebligatlar usulüne […]