Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi

Tahliye Dava Dilekçesi

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACILAR                : 1)*** *** (TC.NO:***)

2) E*** M*** (TC.NO:***)

3) A*** A*** M*** (TC.NO:***)

B** Mah. Y*** Cad. No:3 ***/İstanbul

VEKİLİ                         : Av. **** -adres antette-

DAVALI                          : B*** K*** (T.C.NO: ***)

*** Mah. *** *** Sitesi C Blok D:1 ****/İstanbul

KONUSU                        : Akdin feshi ve tahliye talebidir.

İCRA DOSYASI             : *** 3.İcra Müdürlüğü 2021/*** E.

 

AÇIKLAMALAR:

1-Davalı, müvekkillere ait “*** Mah. *** *** Sitesi C Blok D:1 ****/İstanbul“ adresindeki taşınmazda 16.10.2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracıdır.

2-Davalı her ay peşin ve nakden ödemesi gereken kira bedellerinden 2020 yılı Eylül ayına ait kira bedelini ödememiştir.

3-Ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için *** 3.İcra Müdürlüğünün 2021/*** Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Davalıya ihtarlı ödeme emri 09.09.2020 tarihinde tebliğ edilmiş olup davalı 30 günlük yasal süre içerisinde kira borcunu ödememiştir.

4-Davalı kira borcunu ödememesi sebebiyle temerrüde düşmüştür.

5-Bu sebeple kira akdinin feshi ve davalının kiralanandan tahliyesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

H.SEBEPLER  : İcra ve İflas Kanunu, TBK, HMK, vs. mevzuat…

 

H.DELİLLER     : *** İcra Müd. 2021/*** E. sayılı dosyası, tanık, yemin, vs. deliller

 

TALEP             :Yukarıda belirtilen sebeplerle, kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen davalının kiralanandan TAHLİYESİNE, kira sözleşmesinin FESHİNE, dava masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.14.10.2021

 

DAVACILAR VEKİLİ

Av. ***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.