Kategoriler
Beyan Dilekçesi

Trafik Kazası Beyan Örneği

Trafik Kazası Beyan Örneği

…………… Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine

……………….

DOSYA NO: ………………….

D A V A L I : …………………….

V E K İ L İ : Av………………

D A V A C I L A R : …………………

…………………

V E K İ L İ : ………………….

K O N U : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

İ Z A H :

  1. 27.07.20.. tarihinde davalılardan …..’ın kullandığı …………… plakalı araç,…………..istikametinden ………….’a doğru seyir halinde iken, muris ………….y’a çarparak, taksirle ölüme sebebiyet vermiştir.
  2. Bizce davalı Savaş kazanın meydana gelmesinde kusursuzdur. Kazaya sebebiyet veren taraf, muristir. Kazadan sonra alınan bilirkişi raporlarında muris ……………… yayalara ait kusurlardan kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek kusurunu ihlal ettiğinden kazanın oluşumunda 1. derece ASLİ KUSURLU olduğu, davalılardan …………..’ın ise, araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, yaya geçitlerine girerken azaltmamak kusurunu ihlal ettiğinden kazanın oluşumunda 2. derece TALİ KUSURLU olduğu belirtilmiştir.
  3. Davacıların maddi tazminat talepleri sigorta tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle maddi tazminat talepleri yersizdir.
  4. Manevi tazminat talepleri açısından ise, murisin kazaya sebebiyet veren taraf olduğu düşünüldüğünde tamamen reddi gerekir, müvekkilin tali kusurlu olduğu kabul edilecek olursa da; Talep edilen Manevi tazminat miktarı oldukça fahiş bir rakamdır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, malvarlığına ilişkin bir zararı karşılaması da söz konusu olamayacağından, manevi tazminatın takdirinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetildiğinde, talep edilen rakamın Asgari Ücretle çalışan, davalı …………..açısından yıkım olacağı açıktır.
  5. 4- Kaza nedeniyle davalılardan ……….; derin bir üzüntü içerisindedir. Hiç kimse bir insanın ölümüne istemez. Davalı da bir ömür boyu yaşadığı kazanın izlerini taşıyacaktır. Davalı asgari ücretle zar zor geçinen biridir. Öncelikle davacı davasının REDDİNİ, Sayın Mahkemece kısmen kabul yoluna gidilecekse de, kazanın meydana gelişindeki kusur oranları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları da nazara alınarak, bir tarafın zenginleşmesine diğer tarafın ekonomik olarak yıkımına neden olmayacak miktarda tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER : Ceza dosyası, Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili Yasal mevzuat

S O N U Ç :İzah olunan nedenlerle,

“Davacı Davasının REDDİNE,

Yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline,”

Karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygıyla…………..

DAVALI

…………..

VEKİLİ

……………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.