Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Yağma Suç Duyurusu Dilekçesi

Yağma Suç Duyurusu Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Yağma

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilimiz olay günü arkadaşı … (EK-1) ile yolda yaya olarak yürüdüğü esnada, şüpheli ve yanındaki iki kişi müvekkilimize çarparak kendisinin dikkatini dağıtmıştır. Bu esnada şüpheliler müvekkilimizin cebindeki … TL tutarındaki parayı yankesicilik marifetiyle almışlardır.
  2. Müvekkilimiz durumu fark ettiği esnada şüpheliyi yakalamıştır. Ancak diğer iki şahıs müvekkilimizin, şüpheli arkadaşlarını bırakmasını istemiş ve aldıkları paranın içerisinden … TL’yi yere bırakarak “Paran yerde, onu bırak” demişlerdir. Ancak müvekkilimizin sanığı bırakmaması üzerine iki şahıstan biri jilet ile müvekkilimizin üzerine yürümüş ve elinden yaralamıştır.
  3. Şüpheli ve diğer iki şahıs yere attıkları para haricinde yağmaladıkları …. TL tutarındaki parayı almış ve kaçmışlardır.
  4. Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin mağduriyetine ve zararına neden olan şahsın/şahısların cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak şahsın cezalandırılması için makamınıza başvurma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 148.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimize ait …-TL tutarındaki parayı yağmalayan ve müvekkilimizin yaralanmasına neden olan ilgili şahsın/şahısların eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını ve bulunduğu takdirde …-TL tutarındaki paranın tarafımıza iadesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

Yakınan Vekili

C*** S***

EKLER:

1) Tanık ad-soyad ve adresi

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.