Kategoriler
Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi Cevap Dilekçesi İZMİR 6. İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO : 2022/ E. DAVALI : VEKİL : Av. DAVACI : VEKİLİ : KONU : Davaya karşı cevap ve ilk itirazların sunulmasından ibarettir. Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyada davalı şirket vekiliyim. Açılan davayı kabul etmiyoruz. Davanın usul ve esastan reddini talep ediyoruz. İLK VE USULE […]

Kategoriler
Cevap Dilekçesi

Birden Fazla Maaş Haczi Cevap Dilekçesi

Birden Fazla Maaş Haczi Cevap Dilekçesi *** İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : *** Esas BEYANDA BULUNAN : VEKİLİ / İŞ VERENİ : ALACAKLI : BORÇLU : (TC Kimlik No: ) KONU : ***2021 tarihinde tebliğ alınan *** Esas numaralı maaş haciz müzekkeresine beyanımızdır. BEYANLARIMIZ : İcra dosyanız borçlusu ** müvekkil Şirket çalışanıdır. Müvekkil Şirket çalışanı […]