Kategoriler
Temyiz Dilekçesi

FETÖ Temyiz Dilekçe Örneği

FETÖ ve BAYLOCK Temyiz Dilekçe Örneği YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİ’NE DURUŞMA TALEPLİDİR Esas No : Karar No:   TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAN SANIK : MÜDAFİİ : KONUSU : Ankara .Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı yaptığımız itiraza yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi .Ceza Dairesi’nin E. K. İstinaf başvurusunun […]

Kategoriler
Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

Temyiz dilekçesi nereye verilir? Temyiz dilekçesi Yargıtay ilgili daireye sunulmak üzere bölge adliye mahkemesine verilir. Ayrıca Yargıtay bozmuş ise ilk derece mahkemesine de verilebilir. En doğru bilgi için HMK md. 365 Asliye Hukuk Temyiz Dilekçesi Örneği YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE SUNULMAK ÜZERE ALTINEKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE Gönderilmek üzere NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE KONYA   DOSYA […]

Kategoriler
Temyiz Dilekçesi

Uyuşturucu Temyiz Dilekçesi

Uyuşturucu Konulu Temyiz Dilekçesi Örneği YARGITAY… CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE NİĞDE TEMYİZ EDEN SANIK : Ferhat A…. MÜDAFİ : Av. O.. K….. TEMYİZ OLUNAN KARAR : Niğde Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/… Esas 2015/2… Karar Sayılı 06.05.2015 Tarihli Kararı. TEMYİZ SEBEPLERİ : Sayın mahkemece müvekkilim hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma […]