Kategoriler
Tutanak Örnekleri

İşçi Tutanak Örneği

İşçi Tutanak Örneği ……./……./……. TUTANAK İşyerimizde ……………………. bölümünde çalışmakta olan …………………… kimlik numaralı ……………………………….’nın ……./……./……. tarihinde ………… saatlerinde işyerinde …………………… bölümünde ……………………………………………………………………………………… tespiti yapılmıştır. İşbu tutanak ……./……./……. tarihinde tanzim edilmiştir. ÇALIŞANIN AMİRİ TANIK TANIK ADI SOYADI ADI-SOYADI ADI-SOYADI TARİHİ-İMZA TARİH-İMZA TARİH-İMZA   TUTANAĞIN DÜZENLENDİĞİ İŞYERİ ADI / ADRES :   UYARININ YAPILDIĞI SAATİ :   […]

Kategoriler
Tutanak Örnekleri

İşçi Uyarı Yazısı

İşçi Uyarı Yazısı ……./……./……. UYARI İşyerimizde ……………………. bölümünde çalışmakta olan …………………… kimlik numaralı ……………………………….’nın ……./……./……. tarihinde ………… saatlerinde işyerinde …………………… bölümünde ……………………………………………………………………………………… tespiti yapılmıştır. İşbu uyarı ……./……./……. Tarihinde yazılı uyarı verilmek amacıyla düzenlenmiştir.   ÇALIŞANIN AMİRİ TANIK TANIK ADI SOYADI ADI-SOYADI ADI-SOYADI TARİHİ-İMZA TARİH-İMZA TARİH-İMZA   TUTANAĞIN DÜZENLENDİĞİ İŞYERİ ADI / ADRES :   UYARININ […]

Kategoriler
Tutanak Örnekleri

Çocuğun Teslim Edilmesi Tutanağı

Çocuğun Teslim Edilmesi Tutanağı TARİH: MAHKEME KARARINA İSTİNADEN ÇOCUĞUN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAKTIR Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ..Esas … Karar numarasıyla davacı … ile Davalı …..hakkında vermiş olduğu boşanma kararına istinaden müşterek çocuk …. ın velayeti anneye verilmiş, Davacı babaya da her yılın temmuz ayının ilk gününden başlamak üzere müşterek çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik […]