Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Ceza İtiraz Dilekçesi

İcra Ceza İtiraz Dilekçesi

***. İCRA CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

***. İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : ****

KARARA İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ : ****

VEKİLİ : ****

SANIK : ***

KONU *****İcra Ceza Mahkemesinin 11/12/2020 tarih 2020/ 416 E- 2020/ 884 K Karar nolu beraat hükmünün kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil tarafından sanığın nafaka hükümlerine uymaması üzerine cezalandırılması talebiyle açılan davada ***.İcra Ceza Mahkemesinin 11/12/2020 tarih 2020/ 416 E- 2020/ 884 K Karar kararında suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar vermiştir.

Mahkeme suçun unsurlarının oluşmama sebebini icra emrinin borçluya 19/10/2020 tarihinde yani şikayet konusu Haziran, Temmuz , Ağustos aylarından sonra olmasını gerekçe göstermiştir.

Oysa dayanak *** İcra Müdürlüğü’nün 2017/9601 Esas sayılı dosyasının incelendiğinde görülecektir, verilen ( 350,00 + 350) toplam 700,00 TL lik tedbir nafakasının tahsili için ki sanık borçlu aleyhine 30/10/2017 tarihinde icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin borçluya 13/11/2017 tarihinde tebliğ edildiği görülecektir. Nitekim borçlu sanık nafaka borçlarını ödememesi üzerine yapılan şikayetler üzerine ,yapılan yargılamalar sonucu sanık hakkında,***. İcra Ceza Mahkemesi 2018/22, ***. İcra Ceza Mahkemesi 2018/1400, ***. İcra Ceza Mahkemesi 2019/613 ve *** İcra Ceza Mahkemesi 2019/853 E sayılı dosyalardan sanık hakkında cezalandırma kararı verilmiştir. Sanığın cezalandırılmasına dair tüm kararlar da kesinleşmiştir.

Verilmiş bu ilamlarda olduğu gibi, yasal şartları oluşan nafaka hükümleri ihlaldan sanığın cezalandırılması gerekirken, sanığın beraat ine karar verilmesi açıkça hukuka aykırı olmuştur. Sanık borcunu ödemeyi adeta alışkanlık haline getirmiş olup, her defasında verilen cezaların kesinleşmesi ile ancak kolluk güçlerince yakalaması sonrasını nafaka borcunu ödemiştir. Mahkemenin verdiği iş bu beraat kararı sonrası nafaka borcunun tahsili imkanı da kalmamıştır.

Sanık borçluya 19/10/2020 tarihinde tebliğ olunan ödeme emri, Sakarya 2.Aile Mahkemesinin 2017/562 Esas sayılı dosyada tedbir nafakasını ( 350,00 + 350) toplam 700,00 TL den ( 400,00+400,00) toplam 800,00 TL çıkarılması ile ilgilidir. Yani sanık borçlu şikayet tarihi itibari ile kendisine gönderilen ödeme emrine göre 3 aylık nafaka bedeli olan (3×700 TL) 2.100,00 TL için nafaka hükümlerini ihlal etmiştir. 19/10/2020 tarih sonrası için yine ödeme yapmaması halinde yapılacak şikayetler üzerine 3 aylık nafaka bedeli olan (3×800 TL) 2.400,00 TL için ihlal edilmiş sayılacağı açıktır. Bu nedenle eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile verilen beraat kararının kaldırılarak sanığın cezalandırılması gerekir.

TALEP VE SONUÇ : ****icra Ceza Mahkemesince sanık hakkında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle verilen beraat hükmü, dosya kapsamına ve yasal mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olup sanığın nafaka hükümlerine uymadığının kabulü ile sanık hakkında cezalandırılması için yeni hüküm tesis etmesi amacıyla, anılan itiraz konusu ilamın kaldırılmasını vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımızla. 11/12/2020

Müşteki Vekili

Av.***

EKİ: ilgi ilamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.