Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi BURSA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE ŞİKAYET EDEN ALACAKLI                           : VEKİLİ                                  : BORÇLU                              : KONU                                  : Sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi istemidir. İCRA DOSYA NO               : AÇIKLAMALAR  : Bursa .İcra Müdürlüğü 2020/2 E. Sayılı dosya ile Eskişehir . İcra  2022/10 Talimat sayılı dosyasından borçluya ait taşınmaz satılarak paraya çevrilmiştir. Bunun üzerine […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi   ………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Dosya No: Bilirkişi Raporuna: İtiraz Eden Davacı: Vekilleri: Davalı: Vekilleri: Konu: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçemizin Sunulmasıdır. AÇIKLAMALARIMIZ Sayın Mahkemenize sunulan ….. tarihli bilirkişi raporunu …… tarihinde tebliğ aldık ve süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz. Mülkiyeti müvekkile ait …. İli, …… İlçesi, …….Mahallesi, …….. […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İlamsız Borca İtiraz Dilekçesi

İlamsız Borca İtiraz Dilekçesi İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Gönderilmek üzere KAYSERİ 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO :2020/ ESAS İTİRAZ EDEN : T.C. Kimlik No: ALACAKLI : VEKİLİ : T TARİHİ : 15.02.2018 KONU :TAKİBE İLİŞKİN ÖDEME EMRİNE YASAL SÜRESİ İÇİNDE TAKİP KONUSU ASIL ALACAĞA FAİZLERE FERİLERE , BORCA AÇIKÇA İTİRAZLARIMIN SUNULMASI AÇIKLAMALAR : Yukarda esas […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi …………… İCRA DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere ……………….İCRA DAİRESİ’NE DOSYA NO :…………….. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN :………………………. ALACAKLI : ……………………………. VEKİLİ :……………………….. KONU : Aleyhime başlatılan ilamsız ödeme emrine süresi içerisinde itirazlarım hk. TEBLİĞ TARİHİ : ……………………………. AÇIKLAMALAR Müdürlüğünüzün ………………….. E. sayılı dosyası ile aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)  ………………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE İCRA DOSYA NO     :……….. DAVACI                    : …………. VEKİLİ                     : …………… DAVALI                    :…….. ……… VEKİLİ                       :……. KONU                        : Genel Haciz yoluyla yapılan takibe itirazın iptali isteminden ibarettir. DAVA DEĞERİ        : Asıl alacak 2.018,50 TL AÇIKLAMALAR: Müvekkilim tarafından […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi GAZİANTEP  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİGİNE DOSYA NO : 2020/*** E. Yukarda esas sayılı dosya da  DAVALI şirket vekiliyiz. Açılan davanın esasına yönelik  beyan  da bulunmaktayız. Buna göre; Davacı vekili, dava konusu gayrimenkul için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden gelen yazılar çerçevesinde kıymet takdiri yapılamayacağını ve de dava konusu menkulün değerinin […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi … CEZA MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İdari Para Cezasına İtiraz. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim …/…/… tarihinde … Petrol A.Ş. ile bayilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilim akaryakıt istasyonunu işletmeye başlamıştır. Müvekkilim, …/…/… tarihinde lisans başvurusu için gerekli belgeleri tedarik etmiş …/…/… tarihinde başvurusunu iadeli taahhütlü mektupla … Kurumu’na iletmiştir. Ancak […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi —-. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : 2021/*** ESAS   İTİRAZ EDEN  BORÇLU         : AD- SOYAD- ADRES- TC VEYA VERGİ NUMARASI VEKİLİ            : Av.–ADRES ALACAKLI    : AD-SOYAD –ADRES – TC VEYA VERG NUM.  VEKİLİ           : AV. AD SOYAD […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi ………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA  Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.  DAVACI :   VEKİLİ :  DAVALI : …………………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI   KONU : ……… sayılı 29/04/2019 tarihli ödeme emrinin yürütmenin durdurulması ile iptali talebimizi içerir.  AÇIKLAMALAR :   Müvekkilime 14/05/2019 tarihinde davalı idare tarafından ödeme emri tebliğ edilmiş ve işbu ödeme emrine göre müvekkilimin davalı idareye parkomat ücreti adı altında borcu olduğu bildirilmiştir. Müvekkilime gönderilen yukarıda bilgileri yazılı […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi …….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ………..3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : SANIK : MÜDAFİİ : KONUSU : ……… 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/… Esas sayılı dosyasında verilen Gözlem Altına Alınma Kararına İtirazımızdır. AÇIKLAMALAR : Müvekkillim ……….. hakkında ……3. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/… Esas numaralı dosyasında CMK’nın 74 […]