Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi …………… İCRA DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere ……………….İCRA DAİRESİ’NE DOSYA NO :…………….. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN :………………………. ALACAKLI : ……………………………. VEKİLİ :……………………….. KONU : Aleyhime başlatılan ilamsız ödeme emrine süresi içerisinde itirazlarım hk. TEBLİĞ TARİHİ : ……………………………. AÇIKLAMALAR Müdürlüğünüzün ………………….. E. sayılı dosyası ile aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)  ………………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE İCRA DOSYA NO     :……….. DAVACI                    : …………. VEKİLİ                     : …………… DAVALI                    :…….. ……… VEKİLİ                       :……. KONU                        : Genel Haciz yoluyla yapılan takibe itirazın iptali isteminden ibarettir. DAVA DEĞERİ        : Asıl alacak 2.018,50 TL AÇIKLAMALAR: Müvekkilim tarafından […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi GAZİANTEP  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİGİNE DOSYA NO : 2020/*** E. Yukarda esas sayılı dosya da  DAVALI şirket vekiliyiz. Açılan davanın esasına yönelik  beyan  da bulunmaktayız. Buna göre; Davacı vekili, dava konusu gayrimenkul için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden gelen yazılar çerçevesinde kıymet takdiri yapılamayacağını ve de dava konusu menkulün değerinin […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi … CEZA MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İdari Para Cezasına İtiraz. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim …/…/… tarihinde … Petrol A.Ş. ile bayilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilim akaryakıt istasyonunu işletmeye başlamıştır. Müvekkilim, …/…/… tarihinde lisans başvurusu için gerekli belgeleri tedarik etmiş …/…/… tarihinde başvurusunu iadeli taahhütlü mektupla … Kurumu’na iletmiştir. Ancak […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi —-. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : 2021/*** ESAS   İTİRAZ EDEN  BORÇLU         : AD- SOYAD- ADRES- TC VEYA VERGİ NUMARASI VEKİLİ            : Av.–ADRES ALACAKLI    : AD-SOYAD –ADRES – TC VEYA VERG NUM.  VEKİLİ           : AV. AD SOYAD […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi ………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA  Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.  DAVACI :   VEKİLİ :  DAVALI : …………………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI   KONU : ……… sayılı 29/04/2019 tarihli ödeme emrinin yürütmenin durdurulması ile iptali talebimizi içerir.  AÇIKLAMALAR :   Müvekkilime 14/05/2019 tarihinde davalı idare tarafından ödeme emri tebliğ edilmiş ve işbu ödeme emrine göre müvekkilimin davalı idareye parkomat ücreti adı altında borcu olduğu bildirilmiştir. Müvekkilime gönderilen yukarıda bilgileri yazılı […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi …….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ………..3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : SANIK : MÜDAFİİ : KONUSU : ……… 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/… Esas sayılı dosyasında verilen Gözlem Altına Alınma Kararına İtirazımızdır. AÇIKLAMALAR : Müvekkillim ……….. hakkında ……3. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/… Esas numaralı dosyasında CMK’nın 74 […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi ANKARA … SULH CEZA HAKİMLİĞİNE Gönderilmek Üzere ANKARA …. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2015/… Sorgu İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : Ç…. S…. (T.C. No: …………..) MÜDAFİİ : Av. ……………. (Adresler Antettedir.) KONUSU : Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi istemidir. İTİRAZLARIMIZ : Yukarıda sorgu no ve soruşturma nosu […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi

Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi IĞDIR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : ……………….. (T.C…………… ………………….. TUZLUCA / IĞDIR) İTİRAZ KONUSU : Hakkımda ASKER ALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINCA kesilen 12/01/2021 tarih, 2021 ……….. karar numaralı -4.236,00- TL meblağlı idari para cezası kararına itirazımdır. TEBLİĞ TARİHİ : 18/01/2021 AÇIKLAMA : Bilindiği üzere 1111 […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi (Kira Borcu)

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi (Kira Borcu) İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NUMARASI : 2020/*** E. BORÇLU : Ö*** Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (VKN: ***) VEKİLİ : Av. İ*** V*** (Adres antettedir.) ALACAKLILAR : 1. L*** Ş*** Ş*** 2. H*** B*** 3. A*** K*** 4. C*** Y*** VEKİLİ : Av. M*** Y*** T*** Sitesi […]