Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

VAN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI : ……

VEKİLİ :Av. ……….

DAVALILAR :…………………

Adres:

DAVA :İŞÇİ HAK VE ALACAKLARI

KONU : 2009-2015 yılları arasında davalılar yanında çalışan müvekkilin aralıksız çalıştığı dönemlere ilişkin olarak işten çıkartıldığı 31.08.2015 tarihine kadar ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ,fazla çalışma ücreti, hafta sonu çalışması alacağı, dini ve ulusal bayram izin ücretleri alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, karşılığı olmak üzere; fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik; 600,00.-TL [ kıdem tazminatı(100,00.-TL),ihbar tazminatı(100,00.-TL), fazla çalışma ücreti(100,00.-TL),hafta sonu çalışması alacağı(100,00.-TL),dini ve ulusal bayram izin ücretleri alacağı(100,00.-TL),yıllık izin ücreti alacağı(100,00.-TL) ]hak ediş tarihinden itibaren işleyecek işçi alacaklarına uygulanacak en yüksek faizle beraber davalılardan müteselsilen ve müştereken tahsili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim, davalı işverenler yanında işyeri görevlisi olarak 03.03.2009 tarihinden 31.08.2015 tarihine kadar aralıksız ve kesintisiz bir şekilde çalışmıştır.
  2. Müvekkilim çalıştığı bu dönem içerisinde işini hakkıyla yerine getirmesine rağmen hiçbir işçilik alacağı ödenmeden iş sözleşmesi haksız ve mesnetsiz olarak feshedilmiştir.
  3. Kıdem tazminatı; Müvekkilin davalı işveren nezdinde 2009-2015 yılları arasında toplamda 6 yıla yakın yıllık çalışma süresi mevcuttur. Bununla beraber müvekkil hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmış ve müvekkile bu çalışması karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır. Bu nedenle fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00-TL kıdem tazminatı talep etmek zarureti doğmuştur.
  4. İhbar Tazminatı Alacağı; Müvekkilim işten çıktığında kendisine yasal önellere uyulmak suretiyle bildirimde bulunulmadığı için ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Buna göre, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00.-TL ihbar tazminatı talep etmekteyiz.
  5. Fazla Çalışma Ücreti; Müvekkilim fazla çalışma yapmış ve karşılığını almamıştır. Hafta içi 08:00-20:00 saatleri ,Cumartesi günleri de 08:00-20:00 çalışmış ancak bu çalışmaların karşılığı ödenmemiştir. Buna göre, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 100,00.-TL fazla çalışma tazminatı talep etmekteyiz.
  6. Hafta Sonu ücreti Alacağı; Müvekkilim hafta içi çalışmakla beraber hafta sonu da cumartesi günleri 08:00-20:00 saatleri arası çalışmaktaydı. Buna göre fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00.-TL hafta sonu çalışma alacağı ücreti talep etmekteyiz.
  7. Dini ve Ulusal Bayram Çalışması Alacağı; Müvekkilim davalı iş yerinde genel tatillerde ve dini ve ulusal bayramlarda da çalışma yapmıştır. Buna göre fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00.-TL talep etmekteyiz.
  8. Yıllık İzin Ücreti Alacağı; Müvekkilin davalı iş yerinde çalıştığı dönemde yıllık izin kullanmadığı görülmektedir. Buna karşılık kendisine herhangi bir ücrette ödenmemiştir. Bu kalem karşılığı olarak, fazlaya ilişkin talep ve da hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00.-TL talep etmekteyiz.
  9. Açıklanan nedenlerle iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :HMK, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair mevzuat ahkamı.

DELİLLER :Hizmet cetveli, maaş bordroları, işyeri özlük dosyası, tanıklar, bilirkişi incelemesi ve sair delil ahkamı.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda açıklanan nedenler ile;

1. Adli Yardım talebimizin KABULÜNE,

2. Davamızın KABULÜNE;

3. Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

kıdem tazminatı olarak şimdilik 100,00.-TL ;

İhbar Tazminatı için şimdilik 100,00.-TL;

Fazla çalışma ücreti için şimdilik 100,00.-TL;

Hafta sonu ücreti alacağı için şimdilik 100,00.-TL;

Dini ve ulusal bayram alacağı için şimdilik 100,00.-TL;

Yıllık ücretli izin alacağı için şimdilik 100,00.-TL; olmak üzere, toplam 600,00.-TL’nin hak ediş tarihinden itibaren işçi alacaklarına uygulanacak en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ÖDENMESİNE;

4. Yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.23.10.2021

Davacı Vekili

Av. ……………

EKLER :

1. Vekâletname Örneği ve Yetki Belgesi

2. Arabuluculuk uzlaştırma tutanağı

3. SGK Kayıtları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.