Kategoriler
Talep Örnekleri

Satış Talebi

Satış Talebi Örneği

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
**. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2021/**** E.
Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir.
Müdürlüğünüz dosyasından hacizli aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın satışını talep ederim. Tespit edilecek satış avansı tarafımızca yatırılacak olup gerekli satış işlemlerinin yapılmasını;
Bu doğrultuda taşınmazın çap ve imar durumunun celbiyle taşınmazın kıymet takdirinin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla…06.01.2021

Alacaklı Vekili
Av. Ş*** K***
(e-imzalıdır)

TAŞINMAZ BİLGİSİ:
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, *** Mah. *** Mevkii, *** Ada, *** Parsel

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.