Kategoriler
Talep Örnekleri

Teminatın İadesi Talebi

Teminatın İadesi Talebi Örneği

*** 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :.

TEMİNATIN İADESİNİ

TALEP EDEN DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Teminatın iadesi talebinin sunumudur.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen ve tarafımıza ihtiyati haciz yapma yetkisi veren tarihli ilamı uyarınca, ….2. İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı dosyası üzerinden borçlunun adresinde haciz işlemi yapılmış, haciz sırasında borçlu yatırılan teminatın iadesine muvafakat etmiştir.

Teminatın iadesine 09/12/2020 tarihli …… İcra Müdürlüğü’nün Tal. Sayılı dosyasının haciz tutanağında borçlunun muvafakat etmesiyle, mahkemenize yatırılan teminatın tarafımıza iadesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz kararının verilebilmesi için mahkemenize yatırmış olduğumuz teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.10/12/2021

Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.