Kategoriler
Talep Örnekleri

Haricen Tahsil Bildirimi

İcra Dosyası Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi T.C. İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2021/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki beyanı göndermiştir. Borçlu T*** G*** vekili tarafından takip konusu borca mahsuben banka hesabımıza 05.02.2021 tarihinde 30.000,00 TL ödenmiştir. Böylece borçlu vekilinin 27.12.2020 tarihli dilekçesinde beyan ettiği müvekkil şirkete yapılan ödemeler (02.10.2020 tarihli 40.003,10 TL […]

Kategoriler
Haricen Tahsil Beyanı

Haricen Tahsil Talebi

Haricen Tahsil Bildirimi Örneği   T.C. İSTANBUL **. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2021/*** E. Alacaklı Vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir. Dosya borcu müvekkil kurum tarafından HARİCEN TAHSİL EDİLMİŞTİR. Gerekli tahsil harcı Uyap üzerinden ödenmiş olup, gerekli işlemler yapılarak DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINI talep ederim. 27.06.2021 Alacaklı vekili Av. U*** K*** (e-imzalıdır) Haricen Tahsil ve […]