Kategoriler
Talep Örnekleri

Haricen Tahsil Bildirimi

İcra Dosyası Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi

T.C.
İSTANBUL
35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2021/*** E.
Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki beyanı göndermiştir.
Borçlu T*** G*** vekili tarafından takip konusu borca mahsuben banka hesabımıza 05.02.2021 tarihinde 30.000,00 TL ödenmiştir.
Böylece borçlu vekilinin 27.12.2020 tarihli dilekçesinde beyan ettiği müvekkil şirkete yapılan ödemeler (02.10.2020 tarihli 40.003,10 TL ve 09.10.2020 tarihli 10.000,00 TL) ile birlikte bugüne kadar takip konusu dosya borcuna mahsuben toplam 80.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
Ana para, faiz, masraflar, vekalet ücreti, tahsil harcı dahil tüm dosya borcu hesaplanarak, TBK’nın 100. maddesi gereği yapılan ödemeler öncelikle faiz ve giderlere sayılmıştır.
10.02.2021

Alacaklı Vekili
Av. P*** A***
(e-imzalıdır)

Diğer Haricen Tahsil Talebi Örnekleri yazımıza da göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.