Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi   ….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ). CEZA DİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SANIK : MÜDAFİİ : TALEP KONUSU : …Asliye Ceza Mahkemesinin …. tarih … Esas ve …. Karar sayılı ilamının bozulması ile istinaf nedenlerimizin sunulması talebidir. TEBLİĞ TARİHİ : İSTİNAF NEDENLERİ […]

Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Dilekçesi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE I-TARAFLAR A-BAŞVURUCU 1.Soyadı : 2.Adı : 3.Cinsiyeti : Erkek 4.Uyruğu : T.C. 5-Mesleği : 6.Doğum Tarihi ve Yeri : 7.İkametgahı : 9.Şu anki Adresi : TEMSİLCİ 1.Temsilcinin Adı Soyadı : 2.Temsilcinin Adresi : 3.Tel no : B-YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF :TÜRKİYE II-OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA 1-Başvurucu, alacağını […]

Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

Emzirme Ödeneği Başvurusu

SGK Emzirme Ödeneği Başvuru Dilekçesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU …………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE …./…../…… Sosyal Sigorta No : Kurumuzun …………………………………..sicil numaralı sigortalısıyım. …./…./….. tarihinde doğum yaptım, doğum belgem ektedir. Doğum tekil/çoğul gerçekleşmiştir. Emzirme ödeneği almak konusunda gerekli koşulları sağladığım Kurum dosyasından tespit edilebilecektir. Bu nedenle …… yılı tarifesine göre …………TL toplam emzirme ödeneğinin tarafıma ödenmesi hususunda gereğini […]