Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2015/1239 Esas

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU :Davadan feragat talebimiz hakkında

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkillerimiz ……., Sadece Davalı …… karşı açmış olduğumuz maddi-manevi tazminat davasından kendi özgür iradesi ile feragat etmiştir. Bu nedenle Davalı ………….den olan maddi ve manevi taleplerimizden ve davadan feragat etmekteyiz. Feragatimize ilişkin işbu beyanımızın kabulü ile karşı taraf olan Davalı …………’ye tebliğine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. 17.03.2016

Davacı Vekil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.