Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi   İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DOSYA ESAS NO: 2013/601   Yukarıda dosya numarası yazılı dosyada açtığımız işçi alacağı davasından feragat ediyoruz. Feragatimizin kabulü ile davanın feragat nedeniyle REDDİNE karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. 07.02.2022 DAVACI VEKİLİ AV. *** ***

Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2015/1239 Esas DAVACI : VEKİLİ : KONU :Davadan feragat talebimiz hakkında AÇIKLAMALAR: Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkillerimiz ……., Sadece Davalı …… karşı açmış olduğumuz maddi-manevi tazminat davasından kendi özgür iradesi ile feragat etmiştir. Bu nedenle Davalı ………….den olan maddi ve […]