Kategoriler
İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi ………….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : …../….. ALACAKLI : TC KİMLİK NUMARASI : VEKİLİ : ADRES : BORÇLU : TC KİMLİK NUMARASI : VEKİLİ : ADRESİ : DAVA DEĞERİ : (Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) KONU : İstifa beyanımıza ilişkindir. Müdürlüğünüzün …/… E. Sayılı dosyasında, borçlu … … […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Covid-19 İstifa Dilekçesi

Covid-19 İstifa Dilekçesi … LTD ŞTİ İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 20.02.2021 ………. tarihinden bu yana çalıştığım işyerinizden ……….. tarihi itibariyle sağlık sorunlarından ve Covid-19 pandemi sebebi ile ayrılmak istiyorum. Ekte verilmiş olan belgede belirtildiği gibi sağlık sorunlarım sebebi ile çalışmakta olduğum işimi sürdürmem sağlığım açısından elverişli değil. Bu sebeple istifam için gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ve […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Şok ve A101 İstifa Dilekçesi

A101 İstifa Dilekçesi A101 İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 28.02.2021 01.02.2017 tarihinden itibaren “mağaza müdürü” olarak görev yapmaktayım. Tamamen kişisel sebeplerden ve hiçbir baskı altında kalmadan 28.02.2021 tarihinde işimden ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldığım tarihe kadarki süre için tüm akdi ve yasal haklarımı aldım. Herhangi bir alacağım kalmadı. İşbu istifa dilekçesi ile birlikte gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ve […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

Evlilik Nedeniyle İstifa ve Kıdem Tazminatı Evlilik nedeniyle istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılır. Ancak bu husus yalnızca kadın çalışanlar için geçerlidir. Erkek çalışanlar hiçbir suretle evlilik sebebi istifa halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ayrıca evlilik sebebi ile istifa 1 yıl süre içinde yapılmalıdır. 1 yılı aşkın süredir süren evlilik mevcut ise kıdem tazminatına hak kazanılamaz. […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Yedieminlikten İstifa Dilekçesi

Yedieminlikten İstifa Dilekçesi … 2.İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/286 TAL. İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2014/……… Esas sayılı dosyası kapsamında ve müdürlüğünüzün yukarıda numarasını verdiğim talimat dosyası ile daha önce çalışmakta olduğum borçlu …………… a ait ……………….. adresindeki işyerinde 11/08/2015 tarihinde yapılan haciz işleminde ; 1 adet SAFRAN 52700 HALI YIKAMA MAKİNASI 1 adet SAFRAN  […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Emeklilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi

3600 İstifa Dilekçesi Örneği … Müdürlüğüne 20.02.2021 ………. tarihinden bu yana çalıştığım işyerinizden ……….. tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum. Ekte verilmiş olan belgede belirtildiği gibi yasal olan 15 yıl 3600 gün prim şartını sağlamış olduğumdan dolayı tüm yasal haklarımın ve kıdem tazminatımın yasal sure içerisinde ödenmesini arz ederim. Ek: SGK Kıdem Tazminatı Alabilir Belgesi (1 Sayfa) […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Özel Sektör İstifa Dilekçesi Örneği

İşten ayrılma özel sektör istifa dilekçesi Örneği ………………………… Ltd Şti / A.Ş. Personel Müdürlüğüne Şirketinizin / İşyerinizin …………………………………………………… şubesinde / ofisinde …./…./20…. – …./…./20…. tarihleri arasında …….. görevinde / konumunda çalışmış bulunmaktayım.  Sizlerle çalışmamın kariyer hedeflerim, kişisel gelişimim ve beklentilerim açısından faydalı olduğunu belirterek, teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştığım süre zarfında, ben de firmanız bünyesine katkı sağladığımı […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri İstifa Dilekçesi

İstifa Dilekçesi

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? İstifa dilekçesi dilekçe kurallarına uyarak Yazılır. En üste ilgili kurum(istifa edeceğiniz kurum adı) ve sağ üst köşede tarih olmak üzere, gerekli arz ve izahlar yapılarak yazılır. En alt kısımda ise ad soyad ve imza bulunmalıdır. Bunlar dışında Çalıştığınız kuruma göre TC kimlik numarası, sigorta numarası veya cep telefonu gibi bilgiler de […]